vedahutbesi.gen.tr https://www.vedahutbesi.gen.tr Veda Hutbesi, Hz.Muhammed ve Veda Hutbesi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, vedahutbesi.gen.tr Fri, 14 Jun 2013 00:00:00 +0000 Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Veda Hutbesi Maddeleri https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi-maddeleri.html Wed, 05 Dec 2018 00:49:29 +0000 Veda Hutbesi Maddeleri;Hicri 9 Zilhicce 10 tarihinde Muhammed tarafından ilk ve son haccı olan Veda Haccı'nda 124.000 müslümana karşı yaptığı konuşma metni olan Veda Hutbesi en güçlü hadis olarak bilinmektedir. Rivayetl
Veda Hutbesi Maddeleri;Hicri 9 Zilhicce 10 tarihinde Muhammed tarafından ilk ve son haccı olan Veda Haccı'nda 124.000 müslümana karşı yaptığı konuşma metni olan Veda Hutbesi en güçlü hadis olarak bilinmektedir. Rivayetlere göre Muhammed bundan sonra bir daha hac edemeyeceğini bildirip ölümünün yaklaştığını ima etmiş ve sonraki aylar içerisinde hayatını yitirmiştir. Bu sebeple bu konuşmaya Veda Hutbesi denmiştir. Veda Hutbesi Maddeleri ne kadar ter bir hutbe gibi kabul edilse bile gerçekte Arafat'ta, Mina'da ve bir gün sonra tekrar Mina'da olmak üzere arife günü ve bayramın bir ve ikinci gününde parça parça söylenmiştir. Değişik zamanlar ve yerlerde söylendiği için hutbe birden fazla kişi tarafından farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Kişinin yada grubun işittiğini başkaları işitmediği için hutbenin toplanmasında bu birbirinden farklı rivayetlerden yararlanılmış ve Veda Hutbesi Maddeleri tek bir hutbe olarak bir araya getirilmiştir. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde demiştir ki: “Hamd, Allah'a mahsûstur. Allah'a hamd eder, Allah'tan yargılanmayı diler ve ancak Allah'a tövbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin günahlarından Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola gönderdiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola gönderecek yoktur.'' Rasulullahın yaptığı bu son hacdan bir yıl öncesinde nazil olan tevbe suresinde müşriklerin pis olduğunu ve bir daha mescidi harama yaklaşmamaları emredilmiştir. Veda haccınde Mekke'de sadece müslümanlar olmuştur ve hutbeyi sadece müslümanlar dinlemiştir. Mekke'nin fethedilmesinden sonra müşriklerin sayısı oldukça azalmıştır. Rasulullah birlikte yola çıktığı yüz bin civarındaki ashabi ile Mekke'ye haccetmek için gittiğinde bir yıl önceki uyarı sebebi ile Mekk' de müşrik kalmamıştı. Rasulullah haccın bütün herşeyini bizzat kendisi yaparak oradaki müslümanlara öğretmiş ve İslamın hac konusundaki emirleri bu şekilde tamamlanmıştır. İslam'ın tamamlandığını bildiren ayetler veda haccınde nazil olmuştur. Rasulullah veda hutbesinin maddelerini okurken sesinin bütün hacı olan kişiler tarafından duyulması için belirli mesafelere gür sesli sahabiler görevlendirmiştir. 

Veda Hutbesi MaddeleriVeda Hutbesi Maddeleri
"Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. 

"İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu aylarınız nasıl mukaddes ay isebu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise canlarınız mallarınız namuslarınız da öyle mukaddestir her türlü tecavüzden korunmuştur. 

"Ashabım! Muhakkak Rabbiniz'e kavuşacaksınız. Oda sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. 

"Ashabım! "Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faizde Abdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbasın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz nede zulme uğrayınız. 

"Ashabım! "Dikkat ediniz cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davalarda tamamen kaldırılmıştır.Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu İlyas bin Rabia’nın kan davasıdır. 

"Ey insanlar! "Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsınız bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız. 

"Ey insanlar! "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emri ile helal kıldınız. Sizin kadın]]> Veda Hutbesi İnsan Hakları https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi-insan-haklari.html Wed, 05 Dec 2018 17:50:30 +0000 Veda hutbesi insan hakları, 10 aralık 1948 de kabul olan İnsan hakları Evrensel Beyannamesi incelenecek olursa orada yer alan yasama hakkı, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi hakların 1400 sene evvel Hazreti Muhammed (Sallallahü Veda hutbesi insan hakları, 10 aralık 1948 de kabul olan İnsan hakları Evrensel Beyannamesi incelenecek olursa orada yer alan yasama hakkı, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi hakların 1400 sene evvel Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi Vessellem) tarafından Veda Hutbesiyle ele alındığı görülür. Bu tarafıyla Veda Hutbesine ilk insan hakları evrensel beyannamesi de denir. İnsan hakları Peygamber efendimiz tarafından Veda Hutbesiyle apaçık insanlara duyurulmuştur. Peygamber efendimiz insanların haklarına ne kadar önem verdiğini ve kimse kimseden üstün olmadığını ne kadar güzel anlatmıştır. O güzel açıklamalar madde madde anlatılmıştır. Gelin o maddeler nelermiş hep birlikte yeniden hatırlayalım. 

Veda Hutbesi İnsan HaklarıBu Veda Hutbesine insan hakları şöyle sıralanabilir;
 • Herkesin can, mal ve namusu  tecavüzden korunmuştur.
 • Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı ve yetkisi yoktur
 • Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşıdır. Erkekler onlara iyi muamele edeceklerdir. Onlarında tıpkı erkekler gibi mal ve mülke tasarruf hakkı vardır. 
 • İnsanlar, ırk ve renk farkı gözetmeksizin birbirine eşittirler.
 • Servetin bir elde birikmesi için bütün varisler hisselerine isabet eden meşru haklarını vereceksinizdir. 
 • Zina gibi aile yaşantısını zarara uğrayacak  her şey yasaktır.
 • Bütün Müslümanlar kardeştir
 • Kadın haklarının korunması
 • Arap ve diğer milletlerin ve ırkların eşitliği
 • Dil ve dinlerin ayırt edilmemesinin gerekliliği
 • İnsanların birbirini bildirmesinin, mallarını çalmasını yasak olduğu vurgulanmıştır
 • Yine mal ve can güvenliğini güvence altına almayı amaçlamıştır
 • Aile ve toplum hayatının önemli ve el üstünde tutulması gerektiğinden bahsedilmiştir
 • Herkesin yaptıklarından kendisi sorumlu olduğu vurgusu yapılmıştır. 
 • Bütün borçlar iade edilecek ve borç olarak alınan dışında bir fazlalık ( faiz ) ödenmeyecektir.
 • Kuran- ı Kerim' in, insanlara emanet olarak bırakıldığı ve sımsıkı sarılınması tavsiye edilmiştir
 • Cahiliye zamanında  Arap devletleri ile  ihtilaf durumu yaşanan  gün, ay ve yıl hesaplamasına açıklık getirilmiş, çıkar için bazı ayların helal bazı aylarında haram sayılması ve onların yerlerinin değiştirilmesi yasaklanmış, bir yıl on iki ay olduğu kabul edilmiştir.
 • Emanetlerin sahiplerine mutlaka iadesi vurgulanmıştır.
]]>
Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi https://www.vedahutbesi.gen.tr/peygamber-efendimizin-veda-hutbesi.html Thu, 06 Dec 2018 13:23:22 +0000 Peygamber efendimizin veda hutbesi, peygamber efendimiz'in (s.a.v.), 632 yılındaki veda haccında Müslümanlara yönelik yaptığı vaaz ve nasihatler olduğunu söyleyebiliriz. Bu hutbede peygamberimiz müslümanlara bir daha hac yapamayac Peygamber efendimizin veda hutbesi, peygamber efendimiz'in (s.a.v.), 632 yılındaki veda haccında Müslümanlara yönelik yaptığı vaaz ve nasihatler olduğunu söyleyebiliriz. Bu hutbede peygamberimiz müslümanlara bir daha hac yapamayacağını ve vefatının yaklaştığını aktarmıştır. Allah tarafından insanlara doğruyu göstermek adına görevlendirilmiş peygamberimizin her sözü her davranışı bize yol gösterici olmuştur. Hutbe Arafat'ta ve iki kez Mina'da olmak üzere üç parça halinde, arife günü ile bayramın ilk iki günü parçalar halinde riad edilmiştir. Bu hutbe sadece Müslüman halk tarafından dinlenmiştir. Sayıları yüz on dört bini bulan hacının bir araya geldiği bu hutbe peygamber efendimizin son hutbesidir. Arafat'ta yüz bini geçen hacı sayısına hitap etmek için sahabeden bazı sesi gür kişiler görevlendirilmiştir. Peygamber efendimizin sözlerini tekrar eden bu kişiler hutbenin tüm insanlar tarafından duyulmasını sağlamışlardır. Dinleyenler dışında günümüze de ulaşan bu hutbe aslında tüm insanlığa seslenen evrensel bir metindir. Kadın haklarına büyük önemin verildiği hutbede tüm günümüz insanlığı adına çıkarılacak dersler vardır. Kendisinden sonra yine cahiliye devri geleneklerine dönmemeleri gerektiği konusunda ümmeti uyaran peygamber efendimiz asırlar öncesinden günümüz insanının sorunlarına çözüm olabilecek nitelikte öğütler vermiştir.

Peygamber Efendimizin Veda HutbesiVeda hutbesinin önemi nedir
 • Kuran'ı kerimin bir emanet olduğu ve özenle korunmasının gerekliliği dile getirilmiştir.
 • Zina gibi aileye ve topluma büyük zarar veren hareketler yasaklanmıştır.
 • Faiz kesinlikle yasaklanmıştır.
 • İnsanların malı, canı, namusu başkalarının tecavüzünden korunmuştur.
 • Bütün müslümanların kardeşçe yaşaması ve bireysel hareket edip kan davası gütmemesini, adaleti başına buyruk sağlamaması gerektiği belirtilmiştir.
 • Erkeğin kadın, kadının erkeğin üzerinde hakları vardır. Kadınlara iyi muamele edilmelidir, ve mirastan pay alma hakları vardır.
 • Emanete hıyanet edilmez ve mutlaka sahibine iade edilmelidir.
 • İslamiyetten önceki cahiliye devri gelenekleri kaldırılmıştır.
 • Bütün insanlar birbiriyle eşittir. Üstünlük ancak takvadadır.
]]>
Veda Haccı Ve Veda Hutbesi https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hacci-ve-veda-hutbesi.html Fri, 07 Dec 2018 07:38:48 +0000 Veda Haccı  Ve Veda Hutbesi: Hicri 10, miladi 632 tarihinde Hz.Peygamber'in vefatında önce ilk ve son olarak yaptığı hac ile bu hac esnasında vermiş olduğu hutbe. Mekke’ nin fethinden sonra gönderilen, Nasr Veda Haccı  Ve Veda Hutbesi: Hicri 10, miladi 632 tarihinde Hz.Peygamber'in vefatında önce ilk ve son olarak yaptığı hac ile bu hac esnasında vermiş olduğu hutbe.

Mekke’ nin fethinden sonra gönderilen, Nasr suresinde Peygamber (s.a.s)'in ölümünün yaklaştığına dair işaret vardı. Bu surede Allah Teala, Peygamberine şöyle hitap ediyordu:

"Allah'ın yardımı erişip de fethin müyesser olduğunu ve insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbine hamd ederek O'nun şanını yükselt ve O'ndan mağfiret dile: Şüphesiz ki, Allah tövbeleri çok kabul edendir" (en-Nasr suresi, 110/1-3 ayetler).

Hicretin 10. yılı (Miladi 632) Zilkade ayında hac için Mekke’ye hareket edileceğini duyurdu. Efendimiz (s.a.s), Zilkade ayının 26. Cumartesi günü Medine'den çıkıp, mikat (ihrama ) mahalline vardı, yıkanıp iki rekat namaz kıldı, ihram giyindi, sonra şunları söyledi: (Allah'ım, huzuruna geldik. Senin ortağın yoktur. Hamt ancak sana mahsustur. Her nimet sendendir)

Rasulüllah (s.a.s) öğle ile ikindi namazını peş peşe olarak Arafat'ta kıldı. Sonra buradan Müzdelife'ye geçti. Burada akşam ile yatsı namazını birlikte kıldı. O gece de Müzdelife' de istirahat etti. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğmadan Mina'ya hareket etti. Kurbanı Mina'da kesti, Cemretü'l Akabe'de taş attı. Tekrar Mekke' ye dönerek Ka'be'de farz tavafı yaptı. Sonra diğer günlerde Mina'ya giderek şeytan taşlamasını tamamladı. Kurban Bayramının 4. gününde veda tavafını yapıp, Medine'ye döndü.

Veda Hutbesi: Hz. Peygamber'in, hicretin onunda yaptığı Veda Haccında Ve Veda Hutbesini, sayıları 114.000 bulan hacıya hitap eti.

Rasulüllah' ın, haccından bir yıl önce indirilen Tevbe suresinde, müşriklerin pis olduğu ve bu yıldan sonra Mescidi Harama yaklaşmamaları (et-Tevbe, 9/28) emredildiği için, Veda Haccı' nda Mekke de sadece Müslümanlar vardı. 

Rasulüllah' a orada bu dinin tamamlandığı şu ayet-i kerimeyle müjdelendi: "Ey Müminler, şu küfreden müşrikler bugün dininizi söndürmekten ümitlerini kesmişlerdir. Artık bundan böyle onlardan korkmayınız; ancak benden korkunuz. Bugün dininizi kemale erdirdim; ve size ihsan ettiğim nimetimi tamamladım. Din olarak da size İslam'ı seçtim" (el-Maide suresi, 5/3). 

Rasulüllah veda hutbesinin sonunda dinleyenlere sordu: "Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz" Ashab-ı Kiram cevap verdi:

"Allah'ın risaletini tebliğ ettin; Risalet görevini yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz." Rasulüllah şehadet parmağını göğe kaldırarak üç kez "Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!" buyurarak Arafat'taki hutbesini bitirdi.

Veda Haccı Ve Veda HutbesiBu Hutbenin Toplum Yaşamına Getirdikleri:

Peygamber (s.a.s)'in Veda Hutbe' si incelendiği zaman başlıca şu noktalara değindiği görülmektedir.

İnsan Her işinde, daima Allah'a hamdü sena etmeli.

Nefis, insanı her zaman şerre yöneltir. Bu sebeple nefsin şerrinden Allah'a sığınılır.

Can, mal ve ırz kutsaldır. Yaşama hakkı doğal bir haktır. Irz, şeref, haysiyet, hürriyet ve mülkiyet saldırıdan korunmuş haklardır.

Cahiliye de bulunan gelenekler kaldırıldı. İnsanlar alıştıkları kötü şeyleri yapmaktan vazgeçmelidir.

Faiz almak ve vermek haramdır.

Kan davasını devam ettirmek haramdır.

Emanetler korunmalı, emanete hıyanet edilmemelidir.

Küçük büyük önemli, önemsiz her işte şeytana uyulmamalıdır.

Kadınların ve erkeklerin karşılıklı hak, vazife ve sorumluluğu vardır. Kadınlara nezaket gösterilmeli, İyi davranılmalıdır.

Kadın da, erkek de zinadan şiddetle kaçınmalıdır.

Köle ve hizmetçilere iyi davranılmalı, eziyet edilmemelidir.

Bütün Müslüman insanlar kardeştir. Her türlü sınıf, fark ve üstünlük kalkmıştır. Ü]]> Veda Hutbesi Kadınlar https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi-kadinlar.html Thu, 23 Jan 2020 06:44:55 +0000 Veda hutbesi kadınlar, Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.s) veda haccında 9 Zilhicce cuma günü zevalden sonra kusva isimli devesi üzerinde arafat Vadisinin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlık alemine seslenmişti. Veda hutbesi kadınlar, Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.s) veda haccında 9 Zilhicce cuma günü zevalden sonra kusva isimli devesi üzerinde arafat Vadisinin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlık alemine seslenmişti. Hutbenin önemli bir bölümünü kadınlarla alakalı idi. Peygamberimizin veda haccındaki hutbesinin bazı bölümleri kadın ve hakları.


Veda hutbesi kadınlar: Bismilllahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a mahsustur ona inanır da ondan yardım isteriz. Allah kime rahmet ederse onu hiç kimse kandıramaz. Kötü yola Düşürdüğünü de hiç kimse hidayete erdiremez. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı dengi ve benzeri yoktur. Yine inanarak söylerim ki, Muhammet onun kulu ve elçisidir.

Bana inanlar! Dikkat ediniz ki, müslümanlıktan önceki bütün adetler kaldırılmıştır. Cahiliye döneminde ki güdülen düşmanlık ve kan davaları da  da tamamen ortadan kalmıştır. 

Veda hutbesi kadınlar: Ey insanlar! kadınların haklarını bilmelisiniz ve gözetmenizi isterim,bu nedenle Yüce Allah'tan korkmanızı dilerim. Siz kadınları Allah'hın emaneti aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'hın emri ile helal bildiniz. Sizin kadınlar üzerinde onların da sizin üzerinde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinde ki hakkınız yatağınıza sizden başka kimseyi almamaları, hoşlanmadığınız insanları sizden izinsiz eve almaları eve alırsalar yatağınızı ayırın bu da kafi gelmezse çok az dövmenize korkutmanıza izin vermiştir.

Veda Hutbesi KadınlarVeda hutbesi kadınlar: Kadınların da sizin üzerindeki hakları,örf ve adete göre yiyecek vede giyecekleri temin etmeniz.Ey müslümanlar! Size iki bırakıyorum, bu emanetlere inanarak uyarsanız yolunuzdan hiç ayrılmazsınız, o emanetler Allah'hın kitabı Kuranı kerim ve Peygamberi (s.a.s) efendimizin sünnetine uymaktır.

Ey inanlar! Sözümü iyi anlayınız ve aklınızda tutunuz. Müslüman müslüman'ın din kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir.Müslümanın Müslümana malı da canı da haramdır. Ama gönül rızası ile verirler ise helal olur.Şunlara dikkat ediniz, Allah'a hiç bir şeyi şart koşmayın, haram olan dan yapmayın, haksızlık yapmayın, yalan konuşmayın.

Veda hutbesi kadınlar: Ey insanlar sizden beni soracaklar ne cevap vereceksiniz Sahabe-i kiram hep birlikte cevap verir, Allah'hın elçiliğini bildirdiniz görevinizi hakkı ile yerine getirdiniz, bize helal ve haram olanları öğrettiniz diyerek cevap verdiler.

Veda hutbesi kadınlar: Bu sözlerden sonra Peygamber (s.a.s) efendimiz şahadet parmağını kaldırdı ve cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle söyledi, şahit ol ya Rap, şahit ol ya Rap, şahit ol ya Rap!.
]]> Veda Hutbesi Oku https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi-oku.html Thu, 23 Jan 2020 04:19:36 +0000 ''Ey İnsanlar!''Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayız.''İnsanlar!''Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu ayları ''Ey İnsanlar!''

Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayız.

''İnsanlar!''

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

''Ashabım!''

Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Oda sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

''Ashabım!''

Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdumuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.

Veda Hutbesi Oku

''Ashabım!''

Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu İlyas Bin Rabia'nın kan davasıdır.

''Ey İnsanlar!''

Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız.

''Ey İnsanlar!''

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlarında sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinde ki hakkınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırsa Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanızı ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adeta göre yiyecek ve giyeceklerin temiz etmenizdir.

''Ey Müminler!''

Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırtmazsınız. O emanetler Allah'ın Kitabı Kur an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir.

''Müminler!''

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslüman'lar kardeştirler. Bir Müslüman'a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.

''Ey İnsanlar!''

Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hakk bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

''Ey İnsanlar!''

Rab'biniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmaya Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız Ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlana]]> Veda Hutbesi Genel Bilgi https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi-genel-bilgi.html Thu, 23 Jan 2020 07:13:47 +0000 Hz. Peygamber'in, hicri 10. yilda yaptigi Veda Hacci'nda sayilari yüz on dört bini bulan haciya hitaben irad ettigi hutbe. Peygamber (s.a.s) bu son hutbesinde, bundan sonra bir daha haccedemeyecegini bildirip vefatinin yaklastigini ima ettigi, s Hz. Peygamber'in, hicri 10. yilda yaptigi Veda Hacci'nda sayilari yüz on dört bini bulan haciya hitaben irad ettigi hutbe. Peygamber (s.a.s) bu son hutbesinde, bundan sonra bir daha haccedemeyecegini bildirip vefatinin yaklastigini ima ettigi, sonraki gelen günler de onun bu sözlerini dogruladigi için bu hacca Veda Hacci, bu hac esnasinda irad ettigi hutbeye de Veda Hutbesi adi verildi. Veda Hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imis gibi kabul edilmekteyse de, gerçekte bu hutbe, Arafat ta, Mina da ve bir gün sonra yine Mina'da olmak üzere arafe günü ile bayramin birinci ve ikinci günlerinde parça parça irad edilmistir (Tecrid-i Sarih, Terc. X, 396). Degisik yer ve zamanda irada buyuruldugu için de hutbe, birçok kisi tarafindan birbirinden farh sekillerde rivâyet edilmis; kisinin ya da grubun duydugunu digerleri isitmediginden, hutbenin tamaminin biraya toplanmasinda bu farkli rivâyetlerden yararlanilmis ve daha sonraki yillarda bu üç ayn yer ve zamanda buyurulan hutbe tek bir hutbe olarak biraraya getirilmistir.

Rasûlüllah'in bu son haccindan bir yil önce nâzil olan Tevbe sûresinde, müsriklerin pis oldugu ve bu yildan sonra Mescid-i Haram'a yaklasmamalari (et-Tevbe, 9/28) emredildigi için, Veda Hacci'nda Mekke'de sadece Müslümanlar vardi, hutbeyi de yalnizca Müslümanlar dinlemisti. Zaten Mekke'in fethinden sonra müsriklerin sayisi parmakla sayilacak kadar azalmisti. Rasûlüllah, Medine'den kendisiyle birlikte yola çikan yüzbin civarindaki ashâbiyla Mekke'ye haccetmek için geldiklerinde bir yil önceki uyari sebebiyle Mekke'de müsrik kalmamisti; çogunluk Müslüman olurken Mekke'yi terkedenler de vardi. Rasûlüllah, haccin bütün erkâmin bizzat kendisi yaparak Müslümanlara ögretmis, Islâm'in hac konusundaki emirleri de böylece tamamlanmisti. Islâm'in tamamlandigini bildiren bazi âyetler de bu Veda Hacci'nda nâzil oldu.

Veda Hutbesi Genel Bilgi

Cahiliye döneminde disaridan gelen hacilar Arafat'ta vakfeye dururken, Kureys esrafi diger insanlardan üstün olduklarini belli edercesine Arafat yerine Müzdelife'de vakfeye dururlardi. Rasûlüllah cahiliye döneminin bu sinif üstünlügüne dayali âdetini ortadan kaldirdi ve bütün hacilar gibi Arafat'ta vakfeye durdu. Rasûlüllah'a orada bu dinin tamamlandigi su âyet-i kerimeyle müjdelendi: "Ey Mü'minler, su küfreden müsrikler bugün dininizi söndürmekten ümidlerini kesmislerdir. Artik bundan böyle onlardan korkmayiniz; ancak benden korkunuz. Bugün dininizi kemale erdirdim; ve size ihsan ettigim nimetimi tamamladim. Din olarak da size Islâm'i seçtim"(el-Mâide, 5/3). Dinin kemale erdirilmesine bütün Müslümanlar sevinirken yalnizca Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer, bunun, Hz. Peygamber'in vefatinin yaklastigina delalet ettigini anlamislar ve gözlerinden yaslar akmisti. Gerçekten de bundan sonra Rasûlüllah seksen iki gün yasamis ve vefat etmistir.

Arafat'ta yüz binin üzerindeki haciya hitaben bir hutbe irad eden Rasûlüllah sesinin bütün hacilar tarafindan isitilmesi için belli mesafelerde gür sesli sahabilerden bazilarini görevlendirdi. Rasulüllah'in sözlerini tekrar eden bu kisiler hutbenin bütün hacilar tarafindan duyulmasini sagliyorlardi. Devesi Kusva'nin sirtinda oldugu halde Rasûlüllah su hutbeyi irac etti:]]> Veda Hutbesi Önemi https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi-onemi.html Sat, 08 Dec 2018 16:46:23 +0000 1- Herkesin can mal ve namusu tecavüzden korunmuştur. 2- Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur. 3- Bütün müslümanlar kardeştir. 4- Bütün borçlar iade edilecek ve borç olarak alınanın dışında b 1- Herkesin can mal ve namusu tecavüzden korunmuştur.

2- Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur.

3- Bütün müslümanlar kardeştir.

4- Bütün borçlar iade edilecek ve borç olarak alınanın dışında bir fazlalık (faiz) ödenmeyecektir.

5- Kan davaları ve adaleti şahsen yerine getirmek yasaklanmıştır.

6- Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır buna göre onlara iyi muamele edilmesi emredilmiş onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke şahsi tasarruf hakları olduğu öngörülmüştür.

7- İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir.

8- Aile ve toplum hayatına zarar veren zina vb. davranışlar yasaklanmıştır.

9- Kuran-ı Kerim'in insanlara bir emanet olarak bırakıldığı ve sımsıkı sarılınması tavsiye edilmiştir.

Veda Hutbesi Önemi

10- Cahiliyyet döneminde Araplar arasında ihtilaf konusu olan gün ay ve yıl hesaplamasına açıklık getirilmiş çıkar için bazı ayların helal bazı ayların haram sayılması ve bunların yerlerinin değiştirilmesi yasaklanmış bir yıl oniki ay olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Mekke ve çevresinin kutsallığına işaret edilmiştir.

11- Emanetlerin sahiplerine mutlaka iadesi vurgulanmıştır.]]> Veda Hutbesi Nedir https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi-nedir.html Sun, 09 Dec 2018 06:40:54 +0000 Veda hutbesi nedir sorusuna vereceğimiz cevap, Peygamberimizin 632 yılındaki veda haccında Müslümanlara yaptığı vaaz ve nasihatler olduğunu söyleyebiliriz. Allah tarafından insanlara doğruyu göstermek için görevle Veda hutbesi nedir sorusuna vereceğimiz cevap, Peygamberimizin 632 yılındaki veda haccında Müslümanlara yaptığı vaaz ve nasihatler olduğunu söyleyebiliriz. Allah tarafından insanlara doğruyu göstermek için görevlendirilen peygamberimizin ağzından çıkan her söz, nasihat insanlara rehber olmalıdır. Bu hutbede peygamberimiz, bir daha hac edemeyeceğini, vefatının yaklaştığını ima etmiştir. Sonradan bu sözleri doğrulandığından, Veda Hutbesi olarak anılmıştır.

Hutbe Arafat'ta Mina'da ve tekrar Mina'da olmak üzere, arife günü, bayramın 1. ve 2. günü parçalar halinde irad edilmiştir. Farklı yerlerde irad edildiğinden, hutbenin bir araya toplanması için rivayetlerden faydalanılmış. Peygamberimizin son haccını yapmadan bir yıl önce Tevbe suresinde, müşriklerin pis olduğu ve Mescid-i Haram'a yaklaşmamaları söylendiğinden, bu hutbeyi sadece Müslümanlar dinlemiştir.

Veda Hutbesi Nedir

Veda hutbesinin önemi nedir

 • Hiç kimsenin başkasına zarar verme hakkı yoktur.
 • Şahsen hareket ederek kan davalarını ve adaleti yerine getirmek yasaktır.
 • Alınan borçlar faizsiz olarak geri ödenecektir. Faiz yasaklanmıştır.
 • Bütün Müslümanlar birbiri ile kardeştir.
 • Herkesin namusu,can ve mal güvenliği başkalarının tecavüzünden korunmuştur.
 • Bırakılan emanetler sahiplerine iade edilmelidir.
 • Mekke ve çevresinin kutsal olduğu, bir yılın on iki aydan oluştuğu belirlenmiştir.
 • Kuran'ı Kerim bir emanettir ve özenle korunması gerekir.
 • Zina gibi aile ve topluma zarar verecek hareketler yasaklanmıştır.
 • Tüm insanlar ırk ve renk gözetmeksizin birbiri ile eşittir.
 • Kadınlara iyi muamele edilmelidir, onlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır. Erkekler gibi mal ve mülk edinme hakları vardır. Erkeklerinde kadınlarında birbirleri üzerinde hakları vardır.
]]>
Veda Hutbesi https://www.vedahutbesi.gen.tr/veda-hutbesi.html Sat, 25 Jan 2020 11:31:35 +0000 Peygamber efendimizin Vedâ Haccında 124.000’den fazla Müslümana yaptıkları vâz ve nasîhatlar. Peygamberimizin Allahü teâlâ tarafından insanlara, doğru yolu göstermek için görevlendirilmelerinden sonra mübârek ağızlarından ç Peygamber efendimizin Vedâ Haccında 124.000’den fazla Müslümana yaptıkları vâz ve nasîhatlar. Peygamberimizin Allahü teâlâ tarafından insanlara, doğru yolu göstermek için görevlendirilmelerinden sonra mübârek ağızlarından çıkan her söz, mânâ ve hakîkatler yönünden beşeriyete birer rehberdir. Bunlardan “Vedâ Hutbesi” olarak bilinen son haclarında buyurdukları hususların ise ayrı bir ehemmiyeti vardır. “Vedâ Hutbesi” değişmez prensip, kânun ve nizamlar olarak on dört asırdır, bütün insanlığa ulaşabildiği seviyenin çok üstünde bir insan hakları anlayışı getirmiştir. Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki:

“Hamd, Allahü teâlâya mahsûstur. O’na hamd eder, O’ndan yarlıganmak diler ve O’na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allahü teâlâya sığınırız. Allahü teâlânın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur.

Veda Hutbesi

"Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

"İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

"Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Oda sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız!Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

"Ashabım! "Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır.Allah böyle hükmetmiştir.İlk kaldırdığım faizde Abdulmuttalibin oğlu (amcam)abbasın faizidir.lakin ana paranız size aittir.ne zulmediniz nede zulme uğrayınız.

"Ashabım! "Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.cahiliye devrinde güdülen kan davalarda tamamen kaldırılmıştır.Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu İlyas bin Rabia’nın kan davasıdır.

Veda Hutbesi

"Ey insanlar! "Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir.Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsınız bu da onu memnun edecektir.Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız.

"Ey insanlar! "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahtan korkmanızı tavsiye ederim.Siz kadınları Allahın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allahın emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlarında sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır.Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırsa Allah size onları yatakların yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir.kadınlarında sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

"Ey müminler! "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allahın kitabı Kur an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir.

"Müminler! "Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanıda, malıda helal olmaz.Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.

"Ey insanlar! "Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir.Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur.Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir.Zina eden kimse için mahrumiyet vardır.Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allahın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın.Cenab-ı hakk bu gibi insanların ne tevbel]]>